Buscar
  • Berta Chulvi

Què és per a tu un veïnat?

Actualizado: 30 de abr de 2020

Quan començarem a reflexionar sobre aquest projecte vàrem preparar una xicoteta enquesta en el que participaren 59 dones entre 19 i 41 anys. El primer que varen comprobar es que el veïnat és un concepte essencialment positiu, com és pot apreciar quan es pregunta a les enquestades si els agrada el seu veïnat.Per explorar una miqueta més el significat de la paraula veïnat, elaborarem una escala de creences al voltant d'aquest concepte. En aquesta escala de creences sobre què és i què ens aporta el nostre veïnat, elsítemsque presenten una forta correlació estadística amb una valoració positiva del veïnat són aquells que ens parlem dels vincles socials: "un veïnat és un poc com la teua casa: et protegeix", "m'agrada parlar amb la gent del meu veïnat" o "el meu veïnat em proporciona una bona xarxa de suport". Són dades poc importants per la grandària de la mostra però per a nosaltres són un mena de guia per continuar pensant la importància del vincle social en les noves formes d'habitatge.


Una altra qüestió interessant és que el concepte de veïnat no s'associa amb una realitat física concreta sinó més bé amb aquesta xarxa de confiança social. Diferents realitats físiques com el poble, el barri, l'edificial qual vius,etc., són considerades com veïnats per les dones enquestades.

57 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo